Rovně a jednoduše

Nepřehlédněte . . .

Víte že, při podání dvou a více přihlášek k výcviku společně získáte 6% slevu pro každého.
Více…

Víte že, motocykl můžete řídit již od 15ti let.
Více …

Autoškola KREDIT

Autoškola KREDIT byla založena v roce 1995 v návaznosti na ukončení provozu autoškoly v Podniku sdružených služeb v Plzni.
Teoretická část kurzu se vyučuje v učebně autoškoly KREDIT v Plzni, Kollárova ulice 26.
Návštěvní hodiny pondělí - čtvrtek 16.00 - 17.00 hod.
Začátek kurzu přibližně každý desátý den.
Roku 1999 jsme rozšířili působnost autoškoly KREDIT o učebnu v Třemošné Tyršova 916 v objektu DDM Kamarád.
Návštěvní hodiny v pátek 16.00 - 17.00 hod.
Začátek kurzu jedenkrát za tři týdny.
Autoškola KREDIT vám nabízí mnoho výhod, aby výuka u nás byla příjemná s důrazem na úspěšné složení závěrečných zkoušek.